ครูการเมือง มิใช่เท้าราน้ำ

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Date
2565
Abstract
Description
ผู้ที่นำแสงอาทิตย์เข้ามาในชีวิตผู้อื่น ย่อมไม่สามารถกั้นแสงนั้นจากชีวิตของตนได้ ส่วนพืชที่หว่านตกในดินดี ได้แก่บุคคลที่ได้ยินคำสอนและเข้าใจ แบบจำลองคาดการสถานการณ์ซับซ้อน (Complex Modeling) สูตร จุดวิกฤตของความคับแค้น =1/e 2
Keywords
Citation