ฐานข้อมูล Ebook ห้องสมุดมารวย

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Authors
Date
Abstract
Description
ฐานข้อมูลหนังสือทรอนิกส์ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลหนังสือ / วารสาร /มัลติมีเดีย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน และความรู้ทั่วไปอื่น ๆ สามารถ ขอรับ Username&Password ที่ varapa@kku.ac.th ดูคู่มือการใช้งานได้ที่ <a href="https://drive.google.com/file/d/1odtNTY8nvqHTLU2F2OjJLSL6et1TRZQU/view" target="_blank" >https://drive.google.com/file/d/1odtNTY8nvqHTLU2F2OjJLSL6et1TRZQU/view/</a>
Keywords
Citation