ฐานข้อมูล KPI Digital Library

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Authors
Date
Abstract
Description
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กส์ทรอนิกส์ภาษาไทย ของสถาบันพระปกเกล้า ให้ข้อมูลหนังสือ และมัลติมีเดีย สหสาขาวิชา โดยการใช้งานต้องมีการลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ และเมื่อต้องการเปิดอ่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์หรือแทปเล็ตเพื่อเปิดอ่านตัวเล่ม ดูคุ่มือการใช้งานได้ที่ <a href="http://www.kpiebooks.com/f/Manual/Manual_kpi.pdf" target="_blank" >http://www.kpiebooks.com/f/Manual/Manual_kpi.pdf/</a>
Keywords
Citation