ฐานข้อมูล 2 ebook

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Authors
Date
Abstract
Description
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ที่สำนักหอสมุดหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกรับ ให้ข้อมูลหนังสือวิชาการ และนันทนาการ ภาษาไทยจำนวน 672 รายการ โดยมีการจัดเรียงตามหมวดหมู่ต่าง ๆ สามารถดูคู่มือใช้งานได้ที่ <a href="https://www.2ebook.com/new/library/manual/kku" target="_blank" >https://www.2ebook.com/new/library/manual/kku</a>
Keywords
Citation